[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
   Увлечен от философията на Фридрих Ницше и алегоричната живопис на Бьоклин, не проявява особен интерес към принципите на академичния реализъм, а насочва вниманието си към загадъчните символи, сънищата и халюцинациите.
Накратко
   Джорджо де Кирико е италиански художник и изкуствовед, считан за един от предвестниците на сюрреализма в съвременната живопис. Роден е в гръцкия град Волос на 10 юли 1888 год. Първоначално учил във Висшата художествена школа в Атина, а от 1906 г. - в Художествената академия в Мюнхен.
Джорджо ди Кирико