Какво е VOCAL?

Проектът VOCAL (www.vocalproject.eu) следва методите и структурата на един предишен успешен проект на Европейския съюз под названието Problem SOLVE (www.problemsolve.org). Основните теми в предходния проект са Пътуване, Настаняване, Общуване, Спешни случаи и Работа. Новост в материалите на VOCAL е включването на още един компонент, наречен Език за специални цели (LSP), свързан с темите Бизнес, Туризъм, Банкови услуги, Техника. Уеб базираните материали са лесно достъпни и удобни за ползване. По споменатите теми е дадена както общоупотребителна лексика, така и терминология, свързана с реални ситуации, които могат да възникнат. Тук също така ще намерите културна информация, както и информация за пътуване и настаняване във всяка представена страна. 

За кого е създаден VOCAL?

Сайтът е насочен предимно към студенти, които имат намерение да отидат на стаж в друга страна. Проектът VOCAL е създаден с цел да се подпомогне тяхната подготовка за такова пътуване. Сайтът съдържа както думи и фрази за ежедневно общуване по посочените теми, така и културна информация, свързана със ситуации от професионалното обучение. За постигане на поставените цели се предлага виртуално пътуване, което бъдещите стажанти могат да предприемат, като отворят страницата на проекта. 

Уеб базираната информация е представена по различен начин. Интерактивните материали дават възможност за самостоятелни занимания, при които автентични съвременни ситуации се предлагат извън класната стая. 

VOCAL: Качество и проучване

Преди оформяне на уеб базираните материали са анкетирани различни групи студенти, които вече са били на стаж. Целта е да се получи обратна информация, за да е сигурно, че подготвените материали са важни за студентите и отговарят на техните нужди. Съдържанието, виртуалните разходки, въпросите и тестовете са внимателно обмислени и подготвени от носители на езика, а също така са апробирани с различни групи студенти.

Материалите на VOCAL

Материалите в проекта са двуезични (на езика на всяка страна участник и на английски). Те съдържат упражнения за езика и културата на дадената страна, които изискват студентите активно да се включат в практическо решаване на проблеми, като участват във виртуално пътуване в чужбина. Този инструмент за подготовка изисква от студентите интерактивно да се справят с всички потенциални предизвикателства, които те могат да срещнат по време на стажа си в друга страна. Основна цел на тези модули е студентите да имат възможност да развият езиковите си способности на съответния чужд език, както и да получат културологична и практическа информация за страната, където заминават, с акцент върху темите Пътуване, Настаняване, Общуване, Спешни случаи, Работа в чужбина и с лексика, свързана с областите Бизнес, Туризъм, Банково обслужване, Техника.  

Обобщение:

Този проект е практически и от методическа гледна точка новаторски отговор на нуждата от езикова и културологична подготовка на студентите преди заминаването им в чужбина. Целта на проекта е да осигури на заминаващите на стаж студенти полезен инструмент за предварителна подготовка, да допринесе за усъвършенстването на техните езикови и културологични знания, като по този начин подпомогне успешната интеграциия. Владеенето на езици означава по-голяма мобилност. Мултилингвизмът в Европа е основна ценност и една от уникалните характеристики, допринасяща за нейното богатство и многообразие.

Участници в проекта VOCAL:

Във VOCAL участват 10 европейски страни, 12 участници и 11 езика, включително ирландски.

Ирландия (трима участници), България, Германия, Италия, Литва, Португалия, Словакия, Унгария, Финландия, Швейцария.